Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 21:09
kontakt
Otwórz rachunek

iClose

Funkcja zwraca cenę zamknięcia ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa. Indeks musi znajdować się pomiędzy wartością 0, a Bars-1 lub odczytaną za pomocą funkcji iBars()-1.

 

Składnia:

lose( string symbol, int timeframe, int shift )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu słupka z zakresu od 0 do Bars - 1
Wartość zwracana
cena zamknięcie z określonego słupka

 

Przykład:

Print( "Cena zamknięcia EURUSD H1: ",iClose("EURUSD",PERIOD_H1,0) );