Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.17, godz. 09:30
kontakt
Otwórz rachunek

iOpen

Funkcja zwraca cenę otwarcia ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa.
Indeks musi znajdować się po między wartością 0, a Bars-1 lub odczytanej za pomocą funkcji iBars()-1.

 

Składnia:

double iOpen( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu słupka z zakresu od 0 do Bars - 1
Wartość zwracana
cena otwarcia z określonego słupka

 

Przykład:

Print( "Cena otwarcia EURUSD H1: ",iOpen("EURUSD",PERIOD_H1,0) );