Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.05.22, godz. 10:44
kontakt
Otwórz rachunek

iWPR

Wyznacza wartość wskaźnika Larry William's WPR i zwraca jego wartość.

Składnia:

double iWPR( string symbol, int timeframe, int period, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period – ilość słupków dla wskaźnika
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iWPR(NULL,0,14,0)>iWPR(NULL,0,14,1)) return(0);