Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.05.23, godz. 19:00
kontakt
Otwórz rachunek

iMFI

Wyznacza wartość wskaźnika MFI i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iMFI( string symbol, int timeframe, int period, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period - ilość słupków dla wyznaczenia wartości wskaźnika
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iMFI(NULL,0,14,0)>iMFI(NULL,0,14,1)) return(0);