Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.04.20, godz. 22:20
kontakt
Otwórz rachunek

iBWMFI

Wyznacza wartość indeksu Bill Williams Market Facilitation Index i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iBWMFI( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iBWMFI(NULL, 0, 0);