Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.04.24, godz. 19:55
kontakt
Otwórz rachunek

iDeMarker

Wyznacza wartość wskaźnika DeMarker i zwraca jego wartość.

 

Składnia

double iDeMarker( string symbol, int timeframe, int period, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period – ilość słupków dla średniej
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double val=iDeMarker(NULL, 0, 13, 1);