Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 23:02
kontakt
Otwórz rachunek

StringSetChar

Funkcja zwraca kopię ciągu znaków w którym zmieniona została pozycja znaku określonego indeksem i nowym kodem znaku w postaci ASCII.


Składnia:

string StringSetChar( string text, int pos, int value )
Parametry
text – string w którym zostanie zmieniony znak
pos – indeks pozycji znaku do zmiany
value – kod znaku w ASCII
Wartość zwracana
string ze zmienionym znakiem

Przykład:

string str1="abcdefgh";
string str1=StringSetChar(str, 3, 'D');
// nowa wartość zmiennej str1 to "abcDefgh"