Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 08:56
kontakt
Otwórz rachunek

StringGetChar

Funkcja zwraca kod ASCII znaku ze stringu określonego za pomocą indeksu pozycji w stringa.


Składnia:

int StringGetChar( string text, int pos )
Parametry
text – ciąg znaków
pos – pozycja w stringu musi być po między 0, a StringLen(text)-1.
Wartość zwracana
kod ASCII znaku

Przykład:

int char_code = StringGetChar("abcdefgh", 3);
// kod znaku 'c' to 99