Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 07:22
kontakt
Otwórz rachunek

StringConcatenate

Funkcja łączy stringi, które są przekazane jako parametry wywołania funkcji i w wyniku zwraca jeden string. Maksymalna ilość przekazywanych parametrów do funkcji nie może przekroczyć 64. Podobnie jak funkcja StringConcatente działają funkcje Print(), Alert(), Comment(). Zalecane jest stosowanie tej funkcji ponieważ jest ona znacznie szybsza niż łączenie tekstu z wykorzystaniem sumowania (+).Składnia:

string StringConcatenate(str1,str2,str3,...,strn)
Parametry
str1,str2,str3,...,strn – ciągi znaków typu string, nie więcej niż 64 ciągi
Wartość zwracana
pojedynczy strong z tych przekazywanych jako parametry

Przykład:

string text;
text=StringConcatenate("Wolne środki ", AccountFreeMargin(), "Aktualny
czas ", TimeToStr(TimeCurrent()));
// to samo tylko wykonywane znacznie wolniej text="Wolne środki ",
AccountFreeMargin(), "Aktualny czas ", TimeToStr(TimeCurrent())
Print(text);