Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.18, godz. 12:50
kontakt
Otwórz rachunek

ObjectSet

Funkcja ustawia parametry obiektu graficznego określone poprzez nazwę obiektu oraz indeks parametru opisującego obiekt. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectSet( string name, int index, double value )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
index – indeks parametru opisującego obiekt
value – nowa wartość parametru obiektu
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem


Przykład:

// ustawia wartość parametru time1 linii trendu na czas ostatniego słupka
wykresu
ObjectSet("MojaLiniaTrendu", OBJPROP_TIME1, Time[0]);
// ustawia drugi (indeks 1) poziom obiektu Fibonacci
ObjectSet("MojPoziomFibo", OBJPROP_FIRSTLEVEL+1, 1.3402);
// ustawia widoczność obiektu – będzie widoczny tylko na wykresie 15
minutowym
ObjectSet("MojObjektNaWykresie", OBJPROP_TIMEFRAMES, OBJ_PERIOD_M15 |
OBJ_PERIOD_H1);Stałe określające właściwości obiektów mogą przyjmować poniższe wartości.

 

stała wartość
typopis

OBJPROP_TIME1 0
datetimeUstawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.
OBJPROP_PRICE11
doubleUstawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.
OBJPROP_TIME22
datetimeUstawia/pobiera czas dla drugiego parametru.
OBJPROP_PRICE23
doubleUstawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.
OBJPROP_TIME34
datetimeUstawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.
OBJPROP_PRICE3 5
doubleUstawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.
OBJPROP_COLOR 6
colorUstawia/pobiera kolor obiektu.
OBJPROP_STYLE 7
intUstawia/pobiera styl rysowania linii obiektu: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_WIDTH8
int Ustawia/pobiera grubość linii obiektu.
OBJPROP_BACK9
bool Ustawia/pobiera wartość określająca czy obiekt ma być umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.
OBJPROP_RAY10
bool Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.
OBJPROP_ELLIPSE 11 bool Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany eliptycznie.
OBJPROP_SCALE 12 double Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.
OBJPROP_ANGLE 13 double Ustawia/pobiera promień obiektu.
OBJPROP_ARROWCODE 14 int Ustawia/pobiera wartość stała określającą jaki symbol graficzny ma być rysowany.
OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.
OBJPROP_DEVIATION 16 double Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.
OBJPROP_FONTSIZE 100 int Ustawia/pobiera wielkość czcionki.
OBJPROP_CORNER 101 int Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów
OBJPROP_XDISTANCE 102 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.
OBJPROP_YDISTANCE 103 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.
OBJPROP_FIBOLEVELS 200 int Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.
OBJPROP_LEVELCOLOR 201 color Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.
OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int Ustawia/pobiera szerokość linii poziomów w skali od 1 do 5.
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+n int Ustawia/pobiera wartości poziomów Fibonacci dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.