Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.18, godz. 07:39
kontakt
Otwórz rachunek

ObjectName

Funkcja zwraca nazwę obiektu graficznego na podstawie podanego indeksu obiektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Składnia:

string ObjectName( int index )
Parametry
index – wartość określająca indeks obiektu z zakresu od 0 do ObjectsTotal()
Wartość zwracana
nazwa obiektu określonego indeksem


Przykład:

int wszystkie_objekty = ObjectsTotal();
string nazwa;
for(int i=0;i< wszystkie_objekty;i++)
{
nazwa = ObjectName(i);
Print( i,"Nazwa obiektu = " + nazwa);
}