Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.18, godz. 19:33
kontakt
Otwórz rachunek

ObjectGetValueByShift

Funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanego numeru słupka. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Składnia:

double ObjectGetValueByShift( string name, int shift )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
shift – numer słupka na wykresie
Wartość zwracana


Przykład:

double price = ObjectGetValueByShift("MojaLiniaTrendu", 12);