Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.26, godz. 22:30
kontakt
Otwórz rachunek

MathSqrt

Funkcja oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby.


Składnia:

double MathSqrt( double x )
Parametry
x – dodatnia wartość do wyliczenia pierwiastka
Wartość zwracana
pierwiastek podanej liczby

Przykład:

double pytanie=45.35, odpowiedz;
odpowiedz=MathSqrt(pytanie);
if(pytanie<0)
Print("Błąd: wynik mniejszy od zera");
else
Print("Wartość pierwiastka liczby ",pytanie," to ", odpowiedz);
//wynik: Wartość pierwiastka liczby 45.35 to 6.73