Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.26, godz. 22:26
kontakt
Otwórz rachunek

MathLog

Funkcja wyznacza logarytm naturalny z podanej liczby.

Składnia:

double MathLog( double x )
Parametry
x – wartość z której zostanie wyznaczony logarytm
Wartość zwracana
wartość logarytmu podanej liczby

Przykład;

double x=9000.0,y;
y=MathLog(x);
Print("MathLog(",x,") = ", y);
//wynik: MathLog(9000)=9.10498