Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 08:41
kontakt
Otwórz rachunek

FileReadArray

Funkcja odczytuje określoną ilość elementów tablicy z pliku binarnego. Należy dokładnie zweryfikować ilość odczytywanych danych z pliku, tak aby nie była większa niż wielkość tablicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int FileReadArray( int handle, object&array[], int start, int count )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
array[] – tablica w której zostaną umieszczone odczytane dane
start – pozycja w pliku od której będą odczytywane dane
count – ilość elementów, która ma być odczytana
Wartość zwracana
ilość odczytanych elementów

Przykład:

int handle;
double varray[10];
handle=FileOpen("plik_danych.dat", FILE_BIN|FILE_READ);
if(handle>0)
{
FileReadArray(handle, varray, 0, 10);
FileClose(handle);
}