Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 23:29
kontakt
Otwórz rachunek

FileIsLineEnding

Funkcja zwraca wartość true jeśli w pliku tekstowym wskaźnik pozycji w pliku osiągnął koniec linii w przeciwnym razie wskazuje false. Typowe zastosowanie to odczyt plików tekstowych o zmiennej długości danych w pojedynczej linii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, korzystamy z funkcji GetLastError()

 

Składnia:

bool FileIsLineEnding( int handle )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
Wartość zwracana
true – jeśli wskaźnik jest na końcu linii
false – jeśli wskaźnik nie osiągnął końca linii

Przykład:

if(FileIsLineEnding(handle1))
{
FileClose(handle1);
return(false);
}