Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 02:34
kontakt
Otwórz rachunek

SetIndexEmptyValue

Funkcja ustawia wszystkie wartości bufora wykresu które będą przyjmowały wartość typu EMPTY_VALUE (0x7FFFFFFF). Funkcja przydatna jest do „wyzerowania”, ustawienia stałych wartości dla słupków na których brak danych wykresu, np. wskaźnik Fractal występuje tylko na określonych słupkach.

 

Składnia:

void SetIndexEmptyValue( int index, double value)
Parametry
index - indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
value – wartość którą będą ustawiane "puste" wartości wskaźnika
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- ustawienie dwóch buforów dla wykresów
SetIndexBuffer(0,ExtUppperBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtLowerBuffer);
//---- ustawienie parametrów stylu wykresu
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,217);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,218);
//---- ustawia wartości “puste” wykresu na 0.0
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//---- ustawienie opisu buforów
SetIndexLabel(0,"Fractal Up");
SetIndexLabel(1,"Fractal Down");
//---- inicjalizaca zakończona
return(0);
}