Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 08:44
kontakt
Otwórz rachunek

Sleep

Funkcja wstrzymuje wykonanie bieżącego programu na określony czas.

Składnia:

void Sleep( int milisekundy )
Parametry
milisekundy – czas wstrzymania programu podany w milisekundach
Wartość zwracana
brak

Przykład:

… / dowolny kod
Sleep(10000); // Czekać 10 sekund
… / dowolny kod