Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 02:35
kontakt
Otwórz rachunek

Array Resize

Funkcja ustawia nowy rozmiar tablicy jednowymiarowej. Jeśli wykona się pomyślnie to zwróci nową liczbę elementów zawartych w tablicy, w przeciwnym razie -1.

Uwaga! Jeśli zmieniamy wielkość tablicy na poziomie lokalnej funkcji to należy pamiętać, że rozmiar ten nie zostanie zapamiętany przy kolejnych wywołaniach funkcji.

Składnia

int ArrayResize( object &array[], int new_size)
Parametry:
array[] – tablica do zmiany rozmiaru
new_size – nowy rozmiar tablicy
Wartość zwracana:
Ilość elementów nowego rozmiaru, lub -1 jeśli błąd zmiany rozmiar tablicy

Przykład:

double tablica1[][4]
int liczba_elementow = ArrayResize(tablica1, 20);
pront( "Nowy rozmiar tablicy =", liczba_elementow);