Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 22:42
kontakt
Otwórz rachunek

ArrayMinimum

Funkcja wyszukuje najmniejszą wartość elementu w tablicy i zwraca indeks tego elementu w tablicy.

 

Składnia

int ArrayMinimum( double array[], int count=WHOLE_ARRAY, int start=0)
Parametry:
array[] – tablica do przeszukania
count – ilość elementów tablicy które mają być wyszukane (WHOLE_ARRAY –
wszystkie elementy tablicy)
start – początkowy indeks do przeszukiwania
Wartość zwracana:
Indeks elementu o najmniejszej wartości

 

Przykład:

double num_array[15] = (4,1,6,3,9,4,1,6,3,9,4,1,6,3,9);
int maxValueIdx = ArrayMinimum(num_array);
Print( "Minimalna wartość w tablicy to =", num_array[maxValueIdx]);