Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 03:01
kontakt
Otwórz rachunek

ArrayMaximum

Funkcja wyszukuje największą wartość elementu w tablicy i zwraca indeks tego elementu w tablicy.

 

Składnia

int ArrayMaximum( double array[], int count=WHOLE_ARRAY, int start=0)
Parametry:
array[] – tablica do przeszukanai
count – ilość elementów tablicy które mają być wyszukane (WHOLE_ARRAY –
wszystkie elementy tablicy)
start – początkowy indeks do przeszukiwania
Wartość zwracana:
Indeks elementu o największej wartości

 

Przykład:

double num_array[15] = (4,1,6,3,9,4,1,6,3,9,4,1,6,3,9);
int maxValueIdx = ArrayMaximum(num_array);
Print( "Maksymalna wartość w tablicy to =", num_array[maxValueIdx]);