Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 02:31
kontakt
Otwórz rachunek

ArrayGetAsSeries

Funkcja sprawdza czy podana jako parametr wywołania tablica jest tablicą serii danych typu OHLC wówczas zwraca wartość true (prawda), czy jest zwykłą jednowymiarową tablicą wówczas zwraca false (fałsz).

Tablice typu seria OHLC są indeksowane odwrotnie, to znaczy ostatni indeks tablicy to 0 ( zero), w przeciwieństwie do zwykłych tablic, gdzie pierwszy element tablicy to 0 (zero), a ostatni wymiar -1.


Składnia

bool ArrayGetAsSeries( object array[] )
Parametry:
array[] – tablica która będzie sprawdzana
Wartość zwracana:
ture – jeśli tablica typu serie
false – jeśli tablica standardow

Przykład:

if( ArrayGetAsSeries(tablica1) == true )
Print( "tablica1 jest typu serie OHLC");
else Print( "tablica1 jest normalnie indeksowana (od lewej do prawej)");