Opertatory proste, wyrażenia, Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.17, godz. 14:42
kontakt
Otwórz rachunek

Opertatory proste, wyrażenia

Każde wyrażenie, ciąg składni języka MQL4 zakończony średnikiem (;) jest operatorem. Poniżej kilka przykładów operatorów wyrażeń:

Przykład:

Operator przypisania:
identyfikator = wyrażenie;
x = 3;
y = x = 3 // błąd, ponieważ operator przypisania może być użyty tylko raz i zakończony średnikiem.
Operator wywołania funkcji:
Nazwa_Funkcji (argument1 ,..., argumentN);
FileClose (plik);