Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.05.22, godz. 10:43
kontakt
Otwórz rachunek

Operacje bitowe

Operacja negowania zmiennej bitowej powoduje odwrócenie wszystkich wartości bitowych (zerojedynkowych) na wartości przeciwne, czyli jeśli było 1 to po negacji będzie 0, natomiast jeśli było 0 to po negacji będzie 1.

 

Przykład:

b = ~n;

 

Bitowa operacja przesunięcia w prawo. Wartość bitowe (zerojedynkowe) zmiennej x zostaną przesunięte o y pozycji w prawo. Przy operacji przesunięciua wszystkie wartości z prawej strony zostają utracone, a wartości z lewej strony wypełniane są zerami.

 

Przykład:

x = x >> y;

 

Bitowa operacja przesunięcia w lewo. Wartość bitowe (zerojedynkowe) zmiennej x zostaną przesunięte o y pozycji w lewo. Przy przesunięciu wartości z lewej strony zostają utracone, a wartości z prawej są wypełniane zerami.

 

Przykład:

x = x << y;

 


Bitowa operacja iloczynu AND na zmiennych x i y. Wartością bitową zwracaną przez wyrażenie jest wartość 1 (true) we wszystkich pozycjach bitowych, w których zarówno x i y wynosiły 1 (true), oraz zawiera 0 (false) we wszystkich pozostałych pozycjach bitowych.

 

Przykład:

b = ( (x & y) != 0 );

 

Bitowa operacja sumy logicznej OR na zmiennych x i y. Wartością bitową zwracaną przez wyrażenie jest wartość 1 (true) we wszystkich pozycjach bitowych, w których x lub y były równe 1 (true), oraz zawiera 0 (false) we wszystkich pozostałych pozycjach bitowych.

 

Przykład:

b = x | y;

 

Bitowa operacja sumy modulo na zmiennych x i y. Wartością bitową zwracaną przez wyrażenie jest wartość 1 (true) we wszystkich pozycjach bitowych, w których x i y były różne i przyjęły wartości 1 lub 0, oraz zawiera 0 (false) we wszystkich pozostałych pozycjach bitowych.

 

Przykład:

b = x ^ y