Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 08:43
kontakt
Otwórz rachunek

Operacje relacji

Operacje logiczne reprezentowane są przez zmienne predefiniowane true (prawda) i false (fałsz). Systemowo reprezentowane są  przez zmienną typu integer, przez co mogą przyjmować zastępczo wartości 1 (prawda) lub 0 (fałsz).

 

Przykład:

a == b; // Wynika: prawda jeśli a i b są równe
a != b; // Wynika: prawda jeśli a i b są nie równe
a < b; // Wynika: prawda jeśli a jest mniejsze od b
a > b; // Wynika: prawda jeśli a jest większe od b
a <= b; // Wynika: prawda jeśli a jest mniejsye lub równe b
a >= b; // Wynika: prawda jeśli a jest większe lub równe b

 

Należy pamiętać, że wartości zmiennoprzecinkowe typu double należy normalizować funkcją normalized w celu dopasowania długości  ich wartości. Wykorzystanie operacji relacji dla liczb zmiennoprzecinkowych bez normalizacji spowoduje, że wynik operacji może być nieprawidłowy.