Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 09:26
kontakt
Otwórz rachunek

Operacje przypisania

W operacjach przypisania zmienna wynikowa wyjściowa znajduje się po lewej stronie operacji.

 

Przykład:

y = x; // Przypisanie zmiennej y wartości zmiennej x

 

Poniższe przykłady obrazują jak można wykorzystywać operacje arytmetyczne i bitowe w połączeniu z operacjami przypisania:


y += x; // Dodawanie y do x i przypisanie do y
y -= x; // odejmowanie y do x i przypisanie do y
y *= x; // Mnożenie y przez x i przypisanie do y
y /= x; // Dzielenie y przez x i przypisanie do y
y %= x; // Reszta z dzielenie y przez x i przypisania do y
y >>= x; // Przesunięcie bitowe y w prawo o x pozycji oraz przypisanie do y
y <<= x; // Przesunięcie bitowe y w lewo o x pozycji oraz przypisanie do y
y &= x; // Operacja logiczna AND na zmiennych y i x oraz przypisanie do y
y |= x; // Operacja logiczna OR na zmiennych y i x oraz przypisanie do y
y ^= x; // Operacja logiczna Exclusive OR na zmiennych y i x oraz przypisanie do y
W operacjach przypisania można przypisywać wartość tylko do jednej zmiennej wyjściowej, którą w przykładach jest y. Operacje bitowe wykonywane są wyłącznie na liczbach całkowitych. Operacje logiczne, przesunięcia bitowe mogą być tylko do 5 pozycji, czyli liczba x z przykładów może przyjmować tylko nie większą niż 5. Znak operacji modulo, dzielenia jest wynikiem operacji zwykłego dzielenia.