Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 08:41
kontakt
Otwórz rachunek

Operacje arytmetyczne

W języku MQL4 dostępne są standardowe operacje na zmiennych, pokazane w poniższej tabeli:


Suma dwóch liczb i = j + 2;
Różnica dwóch liczb i = j - 3;
Zmiana znaku zmienne x = - x;
Iloczyn dwóch liczb z = 3 * x;
Iloraz dwóch liczb i = j / 5;
Reszta z dzielenia minuty = czas % 60;
Zwiększenie o 1 wartości zmienne i++;
Zmniejszenie o -1 wartości zmienne k--
Operacje dodawania/odjmowania (inkrementacji/dekrementacji) zmiennej nie mogą być używane bezpośrednio w wyrażeniach.

 

Przykład:

int a=7;
a++; // prawidłowa składnia
int b=(a++)*7; // nieprawidłowa składni