Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 03:08
kontakt
Otwórz rachunek

Point

Zmienna Point przechowuje wartość punkta danego symbolu. Dla instrumentu kwotowanego z dokładnością do 5 miejsc po przecinku wartość ta wynosi 0.00001, dla instrumentu kwotowanego z dokładnością jedności wartość ta wynosi 1.

 

Przykład:

OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3,0, Ask + TakeProfit * Point);