Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 02:51
kontakt
Otwórz rachunek

Volume

Voluime[] jest zmienną tablicową i przechowuje wszystkie wartości wielkości obrotu dla każdego słupka wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka. Dostęp do poszczególnych wartości zmiennej Volume jest taki sam jak do każdej zmiennej tablicowej, czyli przez indeks poczynając od 0 (zero), co jest pierwszą, najświeższą wartością ceny zamknięcia. Indeks najstarszej wartości ceny zamknięcia na wykresie równy jest zmiennej predefiniowanej Bars-1.

 

Przykład:

if (i==0 && time0<i_time + periodseconds)
{
d_volume += Volume[0]
if (Low[0]<d_low) d_low = Low[0];
if(High[0]>d_high) d_high = High [0];
d_close = Close[0];
}
last_fpos = FileTell(ExtHandle);
last_volume = Volume[i];
FileWriteInteger(ExtHandle, i_time, LONG_VALUE);
FileWriteDouble(ExtHandle, d_open, DOUBLE_VALUE);
FileWriteDouble(ExtHandle, d_low, DOUBLE_VALUE);
FileWriteDouble(ExtHandle, d_high, DOUBLE_VALUE);
FileWriteDouble(ExtHandle, d_close, DOUBLE_VALUE);
FileWriteDouble(ExtHandle, d_volume, DOUBLE_VALUE)