Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 03:04
kontakt
Otwórz rachunek

Open

Open[] jest zmienną tablicową i przechowuje wszystkie wartości ceny otwarcia dla każdego słupka wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka. Dostęp do poszczególnych wartości zmiennej Open jest taki sam jak do każdej zmiennej tablicowej, czyli przez indeks poczynając od 0 (zero), co jest pierwszą, najświeższą wartością ceny zamknięcia. Indeks najstarszej wartości ceny zamknięcia na wykresie równy jest zmiennej predefiniowanej Bars-1.

 

Przykład:

i = Bary - counted_bars - 1 while (i> = 0) (double high = High [i]; double
low = Low [i]; double open = Open [i]; podwójne close = Close [i];
AccumulationBuffer [ i] = (close-low) - (ang. high-close) if
(AccumulationBuffer [i] = 0) (double diff = wysoka - niska; if (0 == diff)
AccumulationBuffer [i] = 0; else (AccumulationBuffer [i] / = diff;
AccumulationBuffer [i] *= Tom [i];)) if (i <Bary-1) AccumulationBuffer [i]
+ = AccumulationBuffer [i +1]; i -;