Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.18, godz. 07:17
kontakt
Otwórz rachunek

Ask

Ask przechowuje ostatnią znaną wartość ceny Ask dla symbolu wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka.


Przykład:

if( iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0) < 25)
{
OrderSend (Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Bid-StopLoss * Point, Ask +
TakeProfit * Point, "Moje zlecenie", 3, D’2005.10.10 12:30, Red);
return;
}