Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.05.22, godz. 10:43
kontakt
Otwórz rachunek

Stałe dla funkcji MarketInfo

Stałe identyfikatory stosowane w funkcji MarketInfo mogą przyjmować następujące wartości:

stała wartość
opis

MODE_LOW1
Najniższa cena dnia
MODE_HIGH 2
Najwyższa cena dnia
MODE_TIME5
Czas ostatniej zmiany ceny (czas serwera)
MODE_BID9
Ostatnia cena Bid, która jest przechowywana w zmiennej
predefiniowanej BID
MODE_ASK10
Ostatnia cena Ask, która jest przechowywana w zmiennej
predefiniowanej ASK
MODE_POINT11
Określa jaka jest pozycja najmniejszej jednostki punktowej np.
0.0001, przechowywana w predefiniowanej zmiennej POINT
MODE_DIGITS12
Count of digits after decimal point in the symbol prices. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Digits
MODE_SPREAD13
Wartość spredu
MODE_STOPLEVEL14
Poziom zleceń StopLoss, TakeProfit
MODE_LOTSIZE15
Wielkość jednego lota w walucie bazowej
MODE_TICKVALUE16
Wielkość jednego tiku w walucie aktualnego rynku
MODE_TICKSIZE 17
Wielkość jednego tiku w punktach
MODE_SWAPLONG18
Wielkość swap dla pozycji długich
MODE_SWAPSHORT19Wielkość swap dla pozycji krótkic
MODE_STARTING20Czas otwarcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy
kontraktach)
MODE_EXPIRATION21Czas zamknięcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy
kontraktach)
MODE_TRADEALLOWED22Czy handel jest dozwolony dla danego rynku
MODE_MINLOT23Minimalna wielkość pozycji
MODE_LOTSTEP24Minimalna wielkość kroku, zmiany dla pozycji
MODE_MAXLOT25Maksymalna wielkość lota na danym rynku
MODE_SWAPTYPE26Typ wyliczenia Swap: 0 – w punktach; 1 – w cenie bazowej instrumentu; 2 – odsetki; 3 – w walucie depozytu
MODE_PROFITCALCMODE27Typ wyliczenia zysków: 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures
MODE_MARGINCALCMODE28Typ wyliczenia marginesu zabezpieczającego: 0 - Forex; 1 -CFD; 2 - Futures; 3 - CFD Indices.
MODE_MARGININIT29Wymagany margines inicjalizacyjny dla 1 lota
MODE_MARGINMAINTENANCE 30Wymagany margines na utrzymanie pozycji dla 1 lota
MODE_MARGINHEDGED31Wymagany margines zabezpieczający dla 1 lota
MODE_MARGINREQUIRED32Wymagany margines do otwarcia pozycji BUY dla 1 lota
MODE_FREEZELEVEL33Poziom zamrożenia zlecenia w punktach. Jeśli cena mieści się w granicach poziomu zamrożenie to zlecenie nie może być modyfikowane, usunięte lub zamknięte