Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.05.22, godz. 11:02
kontakt
Otwórz rachunek

Stałe dla stylu rysowania wykresów

Stałe wykorzystywane do określenia stylu kreślonego wykresu wykorzystywane są przez funkcję SetIndexStyle() i mogą przyjmować następujące wartości:

stała wartość
opis

DRAW_LINE 0
Rusuj wykres liniowy
DRAW_SECTION1Rysuj wykres sekcyjny
DRAW_HISTOGRAM2
Rysuj wykres typu histogram
DRAW_ARROW3Rysuj symbol strzałki
DRAW_ZIGZAG4Rysuj wykres typu ZigZag
DRAW_NONE12Nie pokazuj na wykresie


Poniższe stałe określają rodzaj linii wykresu i mogą przyjmować następujące wartości:


stała wartość
opis

STYLE_SOLID0
Linia
STYLE_DASH1
Podkreślenie
STYLE_DOT2
Kropki
STYLE_DASHDOT3
Podkreślenia i kropki
STYLE_DASHDOTDOT4
Podkreślenie i podwójne kropki