Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 08:40
kontakt
Otwórz rachunek

Stałe dla wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo

Wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo może przyjmować poniższe wartości stałych zdefiniowanych:

stała wartość
opis

MODE_TENKANSEN1
Linia Tenkan-sen
MODE_KIJUNSEN2
Linia Kijun-sen
MODE_SENKOUSPANA3
Linia Senkou Span A
MODE_SENKOUSPANB4
Linia Senkou Span B
MODE_CHINKOUSPAN5
Linia Chinkou Span.