Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 09:07
kontakt
Otwórz rachunek

Stałe dla wskaźnika Moving Average

Wskaźnika Moving Average, a także wskaźniki oparta na MA iAlligator(), iEnvelopes(), iEnvelopesOnArray(), iForce(), iGator(), IMA(), iMAOnArray(), iStdDev(), iStdDevOnArray(), iStochastic(), mogą przyjmowac poniższe wartości.

stała wartość
opis

MODE_SMA0
Średnia prosta
MODE_EMA 1
Średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA2
Średnia wygładzana
MODE_LWMA3
Średnia ważona