Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.18, godz. 06:51
kontakt
Otwórz rachunek

Stałe specjalne

W MQL4 zdefiniowane są  stałe specjalne, używane do ustawiań wartości początkowych zmiennych oraz parametrów.


stała wartość
opis

NULL 0
Wskazuje na wartość pustą typu string
EMPTY -1
Wskazuje na wartość pustą parametru
EMPTY_VALUE0x7FFFFFFFWskazuje pustą wartość
CLR_NONE0xFFFFFFFF Kod koloru niewidocznego
WHOLE_ARRAY0
0 Ustawia wszystkie elementy tablicy na puste