Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.18, godz. 06:49
kontakt
Otwórz rachunek

Stałe ceny

Stałe ceny mogą przyjmować poniższe wartości:

stała wartość
opis

PRICE_CLOSE0
Cena zamknięcia
PRICE_OPEN1Cena otwarcia
PRICE_HIGH 2
Cena najwyższa
PRICE_LOW3Cena najniższa
PRICE_MEDIAN 4Cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL 5Cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED6Cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4