Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.07.18, godz. 02:32
kontakt
Otwórz rachunek

Operacje i wyrażenia

W składni języka programowania MQL4 występują symbole operacji, które w odpowiednim zapisie wykonują określone działania. Poniżej zamieszczono przykłady symboli operacji:


+ - * /% Symbole działań arytmetycznych
& & | | Symbole operacji logicznych
= + = *= Symbole operacji przypisani
Symbole powyższych operacji muszą być używane w odpowiedniej kolejności i odpowiedniej składni, dopiero wówczas możemy mówić o wykonaniu się określonych operacji zgodnie z określoną składnią i warunkami obliczeń. W wyrażeniach możemy stosować znaki interpunkcyjne np. nawiasy klamrowe, przecinek, dwukropek i średnik. Symboli operacji, znaki przestankowe, spacje używamy w celu oddzielenie od siebie elementów składni języka, elementów operacji.