Inwestowanie jak "randka w ciemno", Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 12:35
kontakt

Inwestowanie jak "randka w ciemno"

autor: Jacek Tyszko
2011.06.27, godz: 19:10

 

Seria spadków na GPW nie została w poniedziałek zakończona, zaliczyliśmy bowiem piątą spadkową sesję z rzędu. Dzisiejszy spadek wyglądał jednak dużo bardziej optymistycznie niż poprzednie, za sprawą udanej końcówki notowań. Otwarcie, zgodnie z oczekiwaniami miało miesjce pod kreską. Seria spadków na Wall Street i negatywne otwarcie nowego tygodnia w Japonii i Chinach już od rana psuło atmosferę w Europie. Inwestorzy w napięciu czekają na głosowania w greckim parlamencie nad pakietem ustaw, od przyjęcia których uwarunkowany jest pakiet pomocowy dla tego kraju. Stanie się to już w połowie bieżącego tygodnia.

Od początku dnia ceny i indeksy osuwały się. W pewnym momencie nasz WIG20 tracił już 1.5 procent. W miarę nieźle zachowywało sie tylko euro. Otwarcie na Wall Street spowodowało odbudowanie optymizmu. Indeksy w USA zaczeły iść w górę pociągając za sobą giełdy w Europie. GPW odrobiła "lwią część" dziennych strat. Na wykresie dziennym gdzie królująsygnały sprzedazy pojawiła się w miarę optymistyczna świeca z długim dolnym cieniem zakotwiczonym w okolicy 2750 pkt. W krótkim terminie ten poziom moze stanowić silne wsparcie. Bardzo dobrze radziły sobie walory KGHM i TPSA, choć zdecydowana więkoszśc walorów traciła na wartości.

Koniunktura w kolejnych dniach zalezeć będzie od tego co i jak wyjaśni się (o ile się wyjaśni) w sprawie Grecji. Jak donoszą media zwolennicy reform mają tylko 2 lub 3 głosy przewagi. Przed nami zatem swoista "randka w ciemno", bo rezultat głosowania wcale nie jest taki pewny. Przez najbliższe dni inwestujemy więc w mało komfotowych nastrojach. Do tego czasu byki nie powinny jednak pozwolić na pogłębienie przeceny - dopóki nie zobaczą, kto stoi za wachlarzem. A wtedy albo go (ją) rogiem albo kopytem... w zależności czy będzie to piękna Greczynka, czy okrutny niedźwiedź.

Jacek Tyszko

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.