Brak potwierdzenia, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 12:42
kontakt

Brak potwierdzenia

autor: Witold Zajączkowski
2011.03.29, godz: 18:27
Ostatnie 2-3 tygodnie nasza giełda jest bodaj najsilniejszym rynkiem akcji na świecie. Udało nam się wczoraj wejść na nowy szczyt, a tymczasem główne światowe pozostają z dala od niego. No może poza giełdą w Szanghaju, która niemal „dotknęła” listopadowego maksimum. W tej sytuacji postawić należy sobie pytanie, czy  wczorajszy „wyskok ponad sufit” nie był w jakiś sposób sprowokowany w celu osiągnięcia zysku na krótkich pozycjach kontraktów terminowych.
Trzeba zauważyć, że po trzęsieniu ziemi w Japonii rynki akcji nieco się rozjechały. Najmocniej tąpnęła oczywiście giełda w Tokio, gdyż z powodu ogromnych zniszczeń, przemysł japoński w znacznej części przestał funkcjonować.  Szansę na wejście w rynek mają w to miejsce firmy koreańskie. Giełda w Seulu istotnie rośnie, ale daleko jej jeszcze do styczniowych szczytów. Na tym tle dziwić musi siła indeksu WIG20, który bije rekordy dwuletnie.
Z drugiej strony rynek nasz był nieco zapóźniony. Giełdy amerykańskie i europejskie rosły cały styczeń do połowy lutego, a WIG20 oscylował wciąż między 2650 pkt a 2800 pkt. Reagował negatywnie m.in. na informację o planach obcięcia składek do OFE.
Czy indeks powędruje wyraźnie w stronę 2900 lub 3000 pkt? Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazują, że raczej nie. Od listopada patrząc jest to już czwarte naruszenie szczytu. Po każdym następował spadek poniżej 2700 pkt. Bicie rekordu to zwykle 10- 20 pkt. i koniec kupowania. Wczorajszy rekord odbył się bez fajerwerków, tzn. nie było widać wielkich realnych pieniędzy, które zbierają zawisłą podaż na szczycie. Obrót był stosunkowo niewielki. To nie daje potwierdzenia siły rynku, ale nie przesądza jeszcze o spadku.
Wydaje się, że znaczna część podaży wyczekiwała, aby przekonać się czy dojdzie do kontynuacji. Najbliższe sesje pokażą czy zostanie uruchomiona i ściągnie indeks znacznie w dół. Jednak jeśli wzrosty zagoszczą na rynkach światowych należy się spodziewać ruchu w górę wkierunku 2900 pkt.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.