S&P500: Stabilizacja w rejonie 3588 pkt., Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 20:48
kontakt

Prosto z Rynku

S&P500: Stabilizacja w rejonie 3588 pkt.

autor: Adam Stańczak
2020.11.20, godz: 15:07

Z punktu widzenia układu sił na wykresie indeksu S&P500 sesja czwartkowa nie przyniosła kontynuacji dwudniowej przeceny. W trakcie sesji rynek szukał spadku, ale w finale wrócił w rejon 3580 pkt. i w rozdanie piątkowe wejdzie z apetytem na dalsze odrabianie strat z wtorku i środy. Technicznie patrząc temat stale zamyka się w grze o powrót w rejon 3645 pkt. i pokonanie strefy 3650-3645 pkt. Stałym elementem są ostrzeżenia wysyłane przez oscylatory i dywergencje, które nie zredukowały wskazań, iż potencjał zwyżki bez korekty jest zwyczajnie mały. W praktyce warto oczekiwać kontynuacji konsolidacji na rejonach granych w trakcie poprzednich sesji tygodnia i podporządkować się przymusowi czekania na przesilenie. W szerszej perspektywie rynek pozostaje w układzie wzrostowym i lokuje wykres w strefach, gdzie łatwo o nowe, historyczne maksima. Średniookresowe wskazania mówią jednoznacznie, iż wyjścia górą z układów konsolidujących były powrotem rynku do tendencji wzrostowej, więc gra na spadki jest na dziś zakładem przeciwko trendowi.

 2020112014.png

 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.11.27
12:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielka przewaga sprzedających; udany powrót Asseco Poland do WIG20
11:24 brak uprawnień AlphaValue podniósł rekomendację dla CD Projektu do "dodaj"
2020.11.26
17:06 brak uprawnień BM mBanku podnosi cenę docelową dla akcji CEZ-u do 601,4 CZK
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; Allegro mocno traci po wynikach
11:06 brak uprawnień Wood&Company obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj"
2020.11.25
17:15 brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego
12:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG20 lekko zniżkują; Asseco Poland w górę
2020.11.24
16:52 brak uprawnień BM mBanku rekomenduje sprzedaż Allegro, cena docelowa 54 zł
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany głównych indeksów; JSW przewodzi wzrostom w WIG20
08:22 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla Dom Development do "kupuj"
2020.11.23
12:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o ponad 1,5 proc. i zbliża się do sierpniowego szczytu
07:36 brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Geotrans z ceną docelową 42,1 zł
07:19 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową Kruka do 129 zł
2020.11.20
13:49 brak uprawnień Santander BM podwyższył rekomendację PKP Cargo do "kupuj", cenę docelową do 14,2 zł
13:39 brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Biotonu do 7,29 zł
12:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zwyżki głównych indeksów; Allegro liderem wzrostów w WIG20
07:25 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla GPW do "neutralnie"
2020.11.19
15:51 brak uprawnień Ipopema podniosła rekomendację dla Astarty do "trzymaj", a wartość godziwą do 22 zł
13:02 brak uprawnień Ipopema Securities wydała rekomendację "trzymaj" dla Allegro, wartość godziwa akcji 89 zł
12:59 brak uprawnień Ipopema podnosi rekomendację dla Dino Polska do "kupuj"
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy tracą; WIG20 spada ponad 1 proc.
09:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W WIG20 większość spółek w dół; nad kreską tylko Allegro
2020.11.18
16:49 brak uprawnień Ipopema rekomenduje "trzymaj " CD Projekt oraz "kupuj" PlayWaya, 11 bit studios i TSG
13:40 brak uprawnień DM Banku BPS obniżył wycenę Prochemu do 23,2 zł za akcję
12:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przewaga wzrostów; indeksy idą lekko w górę
2020.11.17
18:17 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; w WIG20 mocno w górę JSW, a w dół Allegro
13:15 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 odrobia poranne straty; ciążą spółki odzieżowe i Allegro
07:14 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"
2020.11.16
18:35 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w X o 0,7 proc. do 271,3 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
18:00 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał blisko 3 proc., mocno rosły paliwa, odzież i banki (opis)