DAX: Piąty dzień w konsolidacji, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 20:48
kontakt

Prosto z Rynku

DAX: Piąty dzień w konsolidacji

autor: Adam Stańczak
2020.11.20, godz: 07:06

W trakcie ostatnich sesji na wykresie CFD na niemieckiego DAX-a trudno doszukać się zmian technicznych. Najważniejszym wydarzeniem kończącego się dziś tygodnia jest poniedziałkowe zawahanie byków na oporze, który już wcześniej zatrzymał kupujących. W efekcie można mówić o właściwie czterech dniach konsolidacji pod strefą 13300-13200 pkt., która piątkowym porankiem jest przenoszona na sesję piątą. W szerszej perspektywie patrząc obserwowana konsolidacja jest częścią dwóch układów. W pierwszym rynek skonsolidował ostatnią falę wzrostową i wymusza czekanie na wybicie. W drugim wykres konsoliduje się w strefie oporów w rejonie 13300-13200 pkt., czym wpisuje się w zachowanie rynku obserwowane od miesięcy, w którym rejon jest częścią konfrontacji ze strefą oporów rejonie 13550-13300 pkt. Bariera jest nie tylko górnym ograniczeniem wielotygodniowej konsolidacji, ale głównie bramą do ataku na rekordy wszech czasów i opory zalegające w okolicach 13800 pkt. Kolejne zawahanie byków może zachęcać część graczy do sprzedania oporu, ale płaska konsolidacja po ostatniej fali wzrostowej wymusza ostrożność i odważnie realizowanie zleceń obronnych, z racji stale obecnego ryzyka wybicia nad opory w strefie 13550-13300 pkt. i konfrontacji z 13800 pkt.

2020112007.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.11.27
12:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielka przewaga sprzedających; udany powrót Asseco Poland do WIG20
11:24 brak uprawnień AlphaValue podniósł rekomendację dla CD Projektu do "dodaj"
2020.11.26
17:06 brak uprawnień BM mBanku podnosi cenę docelową dla akcji CEZ-u do 601,4 CZK
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; Allegro mocno traci po wynikach
11:06 brak uprawnień Wood&Company obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj"
2020.11.25
17:15 brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego
12:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG20 lekko zniżkują; Asseco Poland w górę
2020.11.24
16:52 brak uprawnień BM mBanku rekomenduje sprzedaż Allegro, cena docelowa 54 zł
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany głównych indeksów; JSW przewodzi wzrostom w WIG20
08:22 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla Dom Development do "kupuj"
2020.11.23
12:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o ponad 1,5 proc. i zbliża się do sierpniowego szczytu
07:36 brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Geotrans z ceną docelową 42,1 zł
07:19 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową Kruka do 129 zł
2020.11.20
13:49 brak uprawnień Santander BM podwyższył rekomendację PKP Cargo do "kupuj", cenę docelową do 14,2 zł
13:39 brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Biotonu do 7,29 zł
12:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zwyżki głównych indeksów; Allegro liderem wzrostów w WIG20
07:25 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla GPW do "neutralnie"
2020.11.19
15:51 brak uprawnień Ipopema podniosła rekomendację dla Astarty do "trzymaj", a wartość godziwą do 22 zł
13:02 brak uprawnień Ipopema Securities wydała rekomendację "trzymaj" dla Allegro, wartość godziwa akcji 89 zł
12:59 brak uprawnień Ipopema podnosi rekomendację dla Dino Polska do "kupuj"
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy tracą; WIG20 spada ponad 1 proc.
09:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W WIG20 większość spółek w dół; nad kreską tylko Allegro
2020.11.18
16:49 brak uprawnień Ipopema rekomenduje "trzymaj " CD Projekt oraz "kupuj" PlayWaya, 11 bit studios i TSG
13:40 brak uprawnień DM Banku BPS obniżył wycenę Prochemu do 23,2 zł za akcję
12:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przewaga wzrostów; indeksy idą lekko w górę
2020.11.17
18:17 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; w WIG20 mocno w górę JSW, a w dół Allegro
13:15 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 odrobia poranne straty; ciążą spółki odzieżowe i Allegro
07:14 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"
2020.11.16
18:35 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w X o 0,7 proc. do 271,3 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
18:00 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał blisko 3 proc., mocno rosły paliwa, odzież i banki (opis)