S&P500: Podaż przegrała na linii trendu, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 23:42
kontakt

Prosto z Rynku

S&P500: Podaż przegrała na linii trendu

autor: Adam Stańczak
2020.10.16, godz: 13:54

Przebieg czwartkowej sesji na wykresie S&P500 postawił techników w trudnym położeniu. Otwarcie z przebiciem linii lokalnego trendu wzrostowego było sygnałem sprzedaży. Zakończenie z powrotem nad linię trendu zanegowaniem tego sygnału. Dzisiejsze notowania futures wskazują, iż drugi element zostanie podtrzymany, a S&P500 wróci w rejon 3500 pkt., gdzie skonsolidował wcześniejszą zwyżkę. Pozytywnym elementem jest lekkie schłodzenie oscylatorów, które ostrzegały przed lokalnym wykupieniem rynku i grą o spotkanie z historycznym maksimum w rejonie 3588 pkt. Dzięki wczorajszej kontrze byków w mocy pozostanie otwarcie drogi przez wykres do spotkania ze szczytami hossy w rejonie 3588 pkt. W efekcie stale scenariuszem bazowym jest raczej powrót wykresu w rejon 3588 pkt. i przetestowanie rekordów hossy niż załamanie zwyżki i cofnięcie w rejon 3209-3200 pkt.

 2020101614.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.10.22
18:16 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 oddał większość wzrostów; na koniec dnia indeksy bez zmian
12:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Allegro i CD Projekt liderami wzrostów w WIG20
11:34 brak uprawnień DM BOŚ obniża cenę docelową akcji Ciechu do 42 zł
09:08 brak uprawnień Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji R22 do 40 zł
09:03 brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową dla BoomBitu do 27,5 zł
08:29 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację Wirtualnej Polski do "neutralnie", a cenę docelową do 75,1 zł
07:21 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację Enter Air do "kupuj", cena docelowa 28,3 zł/akcję
2020.10.21
18:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Obawy o koronawirusa pociągnęły notowania w dół
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; WIG20 traci ok. 0,5 proc.
2020.10.20
18:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty głównych indeksów; PGNiG w górę o 8 proc.
15:05 brak uprawnień Haitong podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj", cena docelowa 78 zł (opis)
13:15 brak uprawnień Haitong podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj", cena docelowa 78 zł
12:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; WIG20 po słabym otwarciu idzie w górę
09:51 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji PCC Rokita do 65 zł
09:35 brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową Comarchu do 240,7 zł
2020.10.19
18:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zaczyna tydzień od spadków; PGE mocno w górę
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przewaga wzrostów; po strategii PGE mocno w górę energetyka
09:58 brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową R22 do 41,6 zł
09:42 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Mercator Medical do 653,1 zł
07:20 brak uprawnień DM BDM podnosi nieznacznie cenę docelową Artifex Mundi do 13,9 zł, podtrzymuje "kupuj"
07:13 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla Ciechu do "kupuj", cena docelowa 33,2 zł
2020.10.16
17:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrostowa sesja na koniec słabego tygodnia; WIG20 w górę 1,71 proc.
13:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Większość indeksów odrabia spadki; małe spółki nadal w odwrocie
08:45 brak uprawnień Haitong podwyższył cenę docelową LiveChatu do 124 zł
07:19 brak uprawnień Morgan Stanley podwyższył cenę docelową CD Projektu do 520 zł z 480 zł
2020.10.15
18:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w dół w obawie przed pandemią; WIG20 najniżej od poł. maja
12:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże spadki indeksów; WIG20 w dół o 1,91 proc.
12:09 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła we IX o 1,7 proc. do 269,5 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
10:07 brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Compu do 64,5 zł
09:57 brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla PGS Software do 13,6 zł