DAX: Gra na oswojonych poziomach, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 23:31
kontakt

Prosto z Rynku

DAX: Gra na oswojonych poziomach

autor: Adam Stańczak
2020.10.16, godz: 07:24

Czwartkowe notowana na rynku CFD na niemieckiego DAX-a przyniosły przedłużenie lokalnej fali wyzwolonej wtorkowym impulsem spadkowym i realizacją zysków z ostatniej fali wzrostowej. Cofnięcie wyczerpało się w punkcie bez większego znaczenia technicznego, ale wykreślony dolny cień i obecna stabilizacja w rejonie wczorajszego zamknięcia wskazują, iż impuls spadkowy złapał zadyszkę. Z punku widzenia układu sił na wykresie stale ważniejsza jest porażka w rejonie 13200 pkt. Wtorkowe zawahanie byków wpisało się w szerszy układ techniczny, w którym trend boczny jest ograniczany strefą oporów w rejonie 13550-13300 pkt. i wsparciem w rejonie 12275 pkt. Z tej perspektywy patrząc wczorajsze cofnięcie w rejon 12580 pkt. i dzisiejsza gra w rejonie 12750 pkt. zapowiadają sesję bez przesilenia technicznego i gracze o średniej perspektywie czasowej nie będą mieli powodów do nowych zakładów. Szerszy obraz pozostaje bez zmian. Obowiązuje zamknięcie CFD pomiędzy oporami w rejonie 13550-13300 pkt. oraz wsparciem na 12275 pkt. i dopiero wybicie poza jedną z tych barier lub pojawienie się nowych treści w granicach trendu bocznego pozwoli na nowe oceny układu sił na wykresie kontraktu.

 2020101607.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.10.22
18:16 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 oddał większość wzrostów; na koniec dnia indeksy bez zmian
12:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Allegro i CD Projekt liderami wzrostów w WIG20
11:34 brak uprawnień DM BOŚ obniża cenę docelową akcji Ciechu do 42 zł
09:08 brak uprawnień Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji R22 do 40 zł
09:03 brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową dla BoomBitu do 27,5 zł
08:29 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację Wirtualnej Polski do "neutralnie", a cenę docelową do 75,1 zł
07:21 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację Enter Air do "kupuj", cena docelowa 28,3 zł/akcję
2020.10.21
18:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Obawy o koronawirusa pociągnęły notowania w dół
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; WIG20 traci ok. 0,5 proc.
2020.10.20
18:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty głównych indeksów; PGNiG w górę o 8 proc.
15:05 brak uprawnień Haitong podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj", cena docelowa 78 zł (opis)
13:15 brak uprawnień Haitong podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj", cena docelowa 78 zł
12:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; WIG20 po słabym otwarciu idzie w górę
09:51 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji PCC Rokita do 65 zł
09:35 brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową Comarchu do 240,7 zł
2020.10.19
18:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zaczyna tydzień od spadków; PGE mocno w górę
12:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przewaga wzrostów; po strategii PGE mocno w górę energetyka
09:58 brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową R22 do 41,6 zł
09:42 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Mercator Medical do 653,1 zł
07:20 brak uprawnień DM BDM podnosi nieznacznie cenę docelową Artifex Mundi do 13,9 zł, podtrzymuje "kupuj"
07:13 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla Ciechu do "kupuj", cena docelowa 33,2 zł
2020.10.16
17:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrostowa sesja na koniec słabego tygodnia; WIG20 w górę 1,71 proc.
13:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Większość indeksów odrabia spadki; małe spółki nadal w odwrocie
08:45 brak uprawnień Haitong podwyższył cenę docelową LiveChatu do 124 zł
07:19 brak uprawnień Morgan Stanley podwyższył cenę docelową CD Projektu do 520 zł z 480 zł
2020.10.15
18:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w dół w obawie przed pandemią; WIG20 najniżej od poł. maja
12:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże spadki indeksów; WIG20 w dół o 1,91 proc.
12:09 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła we IX o 1,7 proc. do 269,5 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
10:07 brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Compu do 64,5 zł
09:57 brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla PGS Software do 13,6 zł