DAX: Odejście bez przesilenia, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.19, godz. 21:08
kontakt

Prosto z Rynku

DAX: Odejście bez przesilenia

autor: Adam Stańczak
2020.09.17, godz: 07:21

Czwartkowy poranek na wykresie CFD na niemieckiego DAX-a przynosi próbę wybicia z trzydniowej konsolidacji dołem, ale lekkie odejście na południe nie zmienia szerszego obrazu rynku, w którym dominuje konfrontacja ze strefą oporów tworzoną przez lukę w rejonie 13550-13300 pkt. Bariera została już wzmocniona kreśleniem świec z górnymi cieniami, więc dzisiejszy spadek tylko potwierdza, iż popyt nie radzi sobie z oporami. Niemniej, lokowanie się wykresu w rejonie 13100 pkt. oznacza, iż kontrakt stale gra na poziomach oswojonych wcześniejszymi rozdaniami i operuje w ramach lokalnego układu konsolidacyjnego. W mocy pozostaje też założenie, iż ocenę kondycji popytu trzeba budować w oparciu o zdolność do ataku na strefę oporów, która zatrzymała kupujących w lipcu i wrześniu. W nieco szerszej perspektywie patrząc tylko kolejny atak na lukę 13550-13300 pkt. lub poważniejsze odejście na południe będą elementami pozwalającymi na nowe spojrzenie na układ sił na wykresie. Na dziś - mimo spadku – na wykresie stale więcej do gry konsolidacji niż przestrzeni do nowych zakładów technicznych.

2020091707.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.09.18
18:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W dzień trzech wiedźm przeważyły spadki; paliwa najniżej od marca
17:54 brak uprawnień VTB Capital obniżył rekomendację dla Orange Polska do "trzymaj", cena docelowa 8,50 zł
15:05 brak uprawnień Dragon Capital obniżył rekomendację dla Astarty do "trzymaj", cena docelowa 19,44 zł
12:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów przy małych obrotach
08:57 brak uprawnień Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 35,2 zł
2020.09.17
17:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Pomimo początkowych spadków sesja zakończyła się na plusie
16:38 brak uprawnień BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Skarbiec Holding do "akumuluj"
13:15 brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Enter Air i Raibow Tours
12:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy ponownie pod kreską
09:41 brak uprawnień Wood podniósł rekomendację dla GPW do "kupuj"
2020.09.16
18:01 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kolejny dzień spadków głównych indeksów
12:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie spadki głównych indeksów
12:09 brak uprawnień Ipopema podniosła rekomendacje dla Cyfrowego Polsatu oraz Play Communications do "kupuj"
2020.09.15
17:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mimo wzrostów na zagranicznych rynkach warszawskie indeksy w dół
16:45 brak uprawnień BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Boryszewa do "równoważ"
14:38 brak uprawnień W sierpniu wypłacono z funduszy pasywnych rekordowe 89 mln zł - Analizy .pl
12:47 brak uprawnień BofA podniósł cenę docelową Dino Polska do 255 zł
12:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko traci; WIG-leki rośnie o 3 proc.
2020.09.14
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na początku tygodnia; WIG20 w dół o 0,8 proc.
15:44 brak uprawnień BM PKO BP prognozuje, że do 2024 r. skorygowana EBITDA Allegro wzrośnie do 3,4 mld zł
12:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki większości głównych indeksów
06:36 brak uprawnień Citi podniósł rekomendację dla Orange Polska do "kupuj"
2020.09.11
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja bez większych zmian; WIG20 w górę o 0,45 proc.
17:29 brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "sprzedaj" Ten Square Games, cena docelowa 477,09 zł
15:13 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w VIII o 2,9 proc. do 265,1 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
12:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy notują niewielkie wzrosty
09:39 brak uprawnień Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Boombitu od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 25,6 zł
2020.09.10
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany głównych indeksów po posiedzeniu EBC
16:41 brak uprawnień Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację Dino Polska do "trzymaj"
12:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy tracą na wartości