S&P500: Wzmocnione wsparcie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.04, godz. 16:03
kontakt

Prosto z Rynku

S&P500: Wzmocnione wsparcie

autor: Adam Stańczak
2020.07.31, godz: 14:14

Czwartkowa sesja na wykresie S&P500 skończyła się potwierdzeniem i wzmocnieniem strefy wsparcia w rejonie 3200-3193 pkt. W efekcie wzmocnione zostało również zamknięcie wykresu pomiędzy z luką-oporem w rejonie 3338-3257 pkt. i psychologiczną barierą 3200 pkt. Uwzględniając zwyżki kontraktów rynek staje przed perspektywą ulokowania wykresu bliżej strefy oporów. W istocie w ramach tej gry warto zwrócić uwagę na szczyt-opór w rejonie 3280 pkt., gdzie popyt trzy razy został skontrowany przez podaż i odejście od którego wzmocniło lukę jako punkt odniesienia kondycji rynku. W szerszej perspektywie obrona 3200 pkt. nie jest zaskoczeniem. Mimo porażki byków na luce-oporze kupujący stale mają po swojej stronie aktualne sygnały kupna wysłane przez wybicie z formacji kontynuacyjnej i przecięcie średnich z 50 i 200 sesji. Z punktu widzenia strategii krótkookresowej oceny powinny być teraz kształtowane przez poziomy 3280 pkt. i 3200 pkt. Patrzący szerzej będą czekać na pokonanie jednej z tych barier, by na nowo spojrzeć na perspektywy rynku amerykańskiego.

 2020073114.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.08.04
13:28 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Eurocashu do 22,80 zł, podtrzymuje "kupuj"
13:26 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację Decory do "kupuj"
13:17 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Dino Polska do 227,1 zł
13:04 brak uprawnień W VII najwyższy wynik wypracowały fundusze metali szlachetnych - Analizy .pl
12:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy nad kreską; najmocniej w górę WIG-motoryzacja
09:48 brak uprawnień East Value Research wycenia akcje BTC Studios na 19,5 zł
09:24 brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację Cognoru do "kupuj"
2020.08.03
17:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty głównych indeksów, najmocniej zyskał sWIG80
13:00 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na rynku akcji przeważają wzrosty
2020.07.31
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na koniec sesji wzrosty osłabły; małe spółki liderem zwyżek
12:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Odbicie po czwartkowych spadkach; najmocniej rośnie sWIG80
09:56 brak uprawnień BM PKO BP rekomenduje "kupuj" MLP Group, cena docelowa 95 zł/akcję
08:05 brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Amiki do "akumuluj", cena docelowa 170,50 zł
2020.07.30
18:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki wszystkich indeksów
15:46 brak uprawnień Ipopema obniża wycenę dla akcji LPP, VRG i Monnari, podwyższa dla CCC
13:51 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (18/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.
12:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na rynku akcji przeważają spadki
07:55 brak uprawnień Haitong podwyższył cenę docelową LiveChat do 101 zł
2020.07.29
22:04 brak uprawnień VTB Capital obniżył rekomendację dla Santander Bank Polska do "trzymaj"
18:12 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; małe spółki mocno w dół
12:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; najmocniej traci energetyka
12:02 brak uprawnień BofA obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "poniżej rynku"
11:34 brak uprawnień Ipopema Securities podwyższyła wartość godziwą dla akcji Vigo System do 650 zł
08:04 brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla KGHM do "akumuluj", cena docelowa 149,80 zł
2020.07.28
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zanotował lekki spadek, małe i średnie spółki na plusie
12:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w górę, najmocniej zwyżkuje sWIG80
10:00 brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji Asbisu do 6,4 zł
09:51 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji AB do 37,7 zł
2020.07.27
17:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrostom głównych indeksów przewodziły leki, energetyka i KGHM
15:13 brak uprawnień Pekao IB podniosło cenę docelową Ryvu Therapeutics do 85,2 zł