S&P500: Bez lokalnego przesilenia, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.29, godz. 05:08
kontakt

Prosto z Rynku

S&P500: Bez lokalnego przesilenia

autor: Adam Stańczak
2020.05.22, godz: 14:00

Futures na S&P500 wskazują, iż Wall Street nie podziela pesymistycznego scenariusza granego przez rynki europejskie. Kontrakt na S&P500 stale zapowiada otwarcie w USA spadkiem, ale czytelnie mniejszym od wcześniejszych wskazań. W efekcie S&P500 może zacząć dzień w rejonie 2940 pkt. Nie zmienia to faktu, iż w układzie technicznym dwudniowe zawahanie byków na oporze w rejonie 2972 pkt. pozostanie w mocy, a luka w  2972-2863 pkt. miejscem, w którym podaż skutecznie kontruje stronę popytową. Aktualność oporu na 2972 pkt. powoduje też, iż w szerszej perspektywie nie ma zmiany. Wsparciem na południu jest luka z poniedziałkowego otwarcia i bez pokonania 2972 pkt. scenariuszem bazowym na finałową sesję tygodnia jest podtrzymanie zawieszenia S&P500 w konsolidacji w rejonie 2972-2912 pkt. W praktyce dopiero wyjście poza jeden z tych poziomów pozwoli na nowe spojrzenie na rynek z perspektywy technicznej.

 2020052214.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2020.05.28
17:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Pomimo spadków w sektorze bankowym WIG20 zakończył dzień na plusie
15:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Obniżka stóp proc. przerwała wzrostową serię banków; WIG20 w dół
13:15 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy powróciły do wzrostów, którym nadal przewodzą banki
09:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: mBank zwyżkuje 7 proc.
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Czwartkowe otwarcie powinno być wzrostowe
07:38 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację Pekao do "akumuluj"
07:32 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację Alior Banku do "redukuj"
2020.05.27
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Większość indeksów kończy dzień pod kreską, choć początek sesji był obiecujący
16:21 brak uprawnień Millennium DM obniżył rekomendację dla Ambry do "akumuluj"
14:04 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.
12:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kolejna sesja silnych wzrostów, w WIG20 ponownie najmocniej rosną banki
10:35 brak uprawnień Trigon DM podnosi rekomendację Neuki do "kupuj"; cena docelowa 575 zł
09:06 brak uprawnień DM BOŚ wprowadził zmiany do swojego portfela inwestycji
09:04 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Sanoka do "kupuj"
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Po wybiciu z konsolidacji WIG20 może kontynuować wzrosty
2020.05.26
18:06 brak uprawnień BM mBanku obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj", cenę docelową do 41,56 zł
18:01 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne wzrosty na rynku akcji; WIG20 zyskał blisko 4 proc.
16:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 przekroczył 1.700 pkt. po raz pierwszy od marca
15:54 brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła rekomendację Grupy Kęty do "trzymaj"
14:16 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Sanoka do 19 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"
13:08 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy mocno w górę; WIG20 przebił ważny opór
09:07 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Rafako idzie w górę o prawie 12 proc.
08:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wtorkowe otwarcie powinno być dodatnie
08:16 brak uprawnień East Value Research obniżył wartość godziwą dla akcji Infoscan do 2,4 zł
07:47 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację LPP do "sprzedaj"
2020.05.25
18:12 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rozpoczęły tydzień wzrostami
12:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji, WIG-GAMES odnotował nowy rekord
09:57 brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 6,89 zł
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowe otwarcie może być dodatnie
2020.05.22
18:18 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie spadki na rynku akcji, WIG20 kończy tydzień prawie 4 proc. zyskiem