Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.27, godz. 07:57
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2019.06.12, godz: 14:32
Odczyty inflacji na poziomie konsumentów nie odbiegają szczególnie od oczekiwań, ale wszystko, co wskazuje niższą inflacją niż prognozy musi być w obecnym układzie sił czytane jako potwierdzenie oczekiwań rynku, iż Fed będzie zmuszony do obniżek ceny kredytu. Pierwszy reaguje oczywiście rynek walutowy, gdzie pojawia się próba osłabienia dolara. Dla rynków akcji dane - tradycyjnie - mają drugie dno w postaci ostrzeżenia przed słabszą kondycją gospodarki, ale GPW skupia się na relacji dolara ze złotym o próbuje szukać odbicia WIG20 po wcześniejszym spadku.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.06.26
18:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Zwyżka indeksów, głównie za sprawą wzrostu o 6,4 proc. WIG-energia; ze spółek WIG20 najwięcej zyskała PGE
16:18 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla Orange Polska do "trzymaj", podniósł cenę docelową do 7,50 zł
14:10 brak uprawnień VTB Capital obniżył rekomendację dla Orange Polska do "sprzedaj", cena docelowa wzrosła do 6,50 zł
12:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Zmiana sentymentu na wzrostowy; liderami spółki energetyczne
12:11 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Akcje Enei i Tauronu mocno rosną po pozytywnych rekomendacjach Citi
09:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Livechat rośnie po publikacji wyników
09:09 brak uprawnień Vestor DM obniżył rekomendację dla Kruka do "akumuluj", cenę docelową do 211 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Notowania mogą rozpocząć się od spadków; WIG20 w dół do 2.270 pkt.
2019.06.25
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w dół; sWIG80 na małym plusie
12:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej traci Lotos
10:21 brak uprawnień Haitong zaktualizował ceny docelowe dla banków
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie wtorkowej sesji lekko w dół
08:02 brak uprawnień J.P. Morgan ustalił cenę docelową CD Projektu na 270 zł, rekomenduje "przeważaj"
2019.06.24
17:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Silna zwyżka indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskał Tauron
12:35 brak uprawnień Haitong zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla czterech banków
12:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Zwyżka indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje JSW
11:14 brak uprawnień Erste Securities rekomenduje "akumuluj" dla Echo Investment, cena docelowa 4,89 zł
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może rozpocząć się od lekkich wzrostów
2019.06.21
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów przy obrotach ok. 1,7 mld zł na spółkach z WIG20
12:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje CCC
09:21 brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj", a Polic do "trzymaj"
08:59 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "akumuluj", obniżył cenę docelową do 94,9 zł
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy pozytywnie zareagują po środowym posiedzeniu Fed
2019.06.19
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej stracił Play
15:14 brak uprawnień Haitong Bank obniżył cenę docelową Stalproduktu do 362,69 zł
13:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej traci Play
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 powinien utrzymać się powyżej 2.300 pkt.
2019.06.18
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Silne wzrosty indeksów; WIG20 zwyżkował najsilniej od grudnia 2018
14:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Orange powyżej 7 zł
12:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje Orange