Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.14, godz. 18:52
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2019.06.12, godz: 14:32
Odczyty inflacji na poziomie konsumentów nie odbiegają szczególnie od oczekiwań, ale wszystko, co wskazuje niższą inflacją niż prognozy musi być w obecnym układzie sił czytane jako potwierdzenie oczekiwań rynku, iż Fed będzie zmuszony do obniżek ceny kredytu. Pierwszy reaguje oczywiście rynek walutowy, gdzie pojawia się próba osłabienia dolara. Dla rynków akcji dane - tradycyjnie - mają drugie dno w postaci ostrzeżenia przed słabszą kondycją gospodarki, ale GPW skupia się na relacji dolara ze złotym o próbuje szukać odbicia WIG20 po wcześniejszym spadku.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.12.13
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej zyskał mBank
16:05 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Enei spada o 8,8 proc.
12:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje CCC
10:02 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (27/2019) Raport miesięczny za listopad 2019 rok
09:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Mabionu zwyżkuje o prawie 5 proc.
09:13 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Umiarkowane reakcje na nowe strategie - mBank w górę, Enea w dół
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja powinna przynieść wzrosty indeksów
07:09 brak uprawnień Goldman Sachs podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie"
2019.12.12
17:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w górę; liderem wzrostów Santander, a spadków Mabion
16:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Mabionu spada o ok. 23 proc. po odwieszeniu notowań
16:14 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" Tauron
15:17 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Mabionu zawieszony - TKO pokazuje ok. 36 proc. spadek
14:37 brak uprawnień Ipopema obniżyła cenę docelową akcji Ciechu do 40,9 zł
14:22 brak uprawnień Ipopema rekomenduje "sprzedaj" Grupę Azoty
12:52 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w XI do 264,5 mld zł - IZFiA, Analizy Online
12:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, w WIG20 najmocniej zyskuje Santander
12:10 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Santander Bank Polska rośnie o ponad 5 proc.
09:17 brak uprawnień Wood & Company wydał rekomendację "kupuj" dla Ten Square Games
08:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się na plusie
2019.12.11
17:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej stracił PGNiG
15:35 brak uprawnień Ipopema Securities wydała rekomendacje dla pięciu spółek deweloperskich
15:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Quercus TFI rośnie 8 proc. po informacji o spłacie od GetBack
12:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej traci PGE
12:24 brak uprawnień BofAML podniósł rekomendację dla LPP do "kupuj"
11:48 brak uprawnień Haitong obniżył rekomendacje dla Alior Banku i Millennium do "sprzedaj" oraz ceny docelowe
11:03 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową akcji Enter Air do 52,2 zł, utrzymując rekomendację "kupuj"
11:02 brak uprawnień W listopadzie napływ środków do funduszy inwestycyjnych wyniósł ponad 0,7 mld zł - analizy. pl (popr.)
09:23 brak uprawnień W listopadzie napływ środków do funduszy inwestycyjnych wyniósł ponad 0,7 mld zł - analizy. pl
09:04 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Elektrobudowa zniżkuje o ponad 6 proc.
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Środowe otwarcie neutralne; możliwy koniec spadków WIG20