Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.23, godz. 09:49
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2019.05.15, godz: 15:19
Kolejne dane z USA i kolejne rozczarowanie. Spadek produkcji przemysłowej o 0,5 procent uzupełnia dane o dynamice sprzedaży detalicznej. Raport nie będzie pomagał bykom na Wall Street i nie będzie sprzyjał apetytowi na ryzyko na rynku walutowym.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.07.22
18:50 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (17/2019) Powołanie (dokooptowanie) Członka Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
17:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mieszany obraz rynku; ze spółek WIG20 najwięcej straciła JSW
12:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki WIG i WIG20
11:34 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową Eurocashu do 18,1 zł
10:00 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "trzymaj" Ferro, cena docelowa 17,1 zł
09:59 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Voxel; cena docelowa 35,10 zł
09:55 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Toyę z ceną docelową 8,7 zł
09:28 brak uprawnień Pekao Investment Banking wycenia akcję Rainbow Tours na 38,5 zł
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od spadków
2019.07.19
17:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; WIG20 pociągnął w górę PKN Orlen
12:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja przebiega pod znakiem wzrostów; najmocniej rośnie Orlen
10:13 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji LiveChat do 41,2 zł
09:12 brak uprawnień DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Asseco SEE, cena docelowa 20,5 zł
09:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Orlen rośnie po wynikach
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów
2019.07.18
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów WIG i WIG20 - przy obrotach na rynku prawie 1,2 mld zł
16:27 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla Santander Bank Polska do "redukuj", a cenę docelową do 337 zł
12:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej traci mBank
10:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs akcji Ciechu zniżkuje o 5 proc.
09:21 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asseco Poland do 59,3 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwe spadki; sygnałem może być przebicie poziomu 2.300 pkt. przez WIG20
2019.07.17
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; ze spółek WIG20 najwięcej stracił Play
12:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przeważają spadki; z WIG20 najmocniej w dół Tauron i Cyfrowy Polsat
11:20 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa akcji 118,1 zł
09:26 brak uprawnień Santander BM rekomenduje "trzymaj" PKP Cargo; cena docelowa 41,7 zł
09:11 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Unimotu do 25,5 zł
09:10 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Orange Polska do "sprzedaj", a cenę docelową podniósł do 6,20 zł
09:07 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Idea Banku spada o ponad 7 proc.
 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla JSW do 88 zł, podtrzymuje "kupuj"
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kolejna sesja bez rozstrzygnięć; WIG20 w konsolidacji