Dane z USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.05.25, godz. 11:54
kontakt

Prosto z Rynku

Dane z USA

autor: Łukasz Bugaj
2018.12.06, godz: 16:16

Seria danych z USA na pierwszy rzut oka wypada pomyślnie, szczególnie że najważniejszy indeks ISM dla usług zaskakuje pozytywnie i utrzymał się powyżej poziomu 60 pkt. Z drugiej jednak strony subindeks zatrudnienia lekko spadł z 59,7 pkt. do 58,4 pkt., co lekko potwierdza wcześniejszy słabszy odczyt raportu ADP oraz lekko podwyższony poziom cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Wygląda więc na to, że obecnie koniunktura jest bardzo dobra, ale niekoniecznie musi się ona utrzymać na dłużej, co pokazują też spadające zamówienia w przemyśle. W ostatnich czterech miesiąca spadły one w trzech, a wzrost za wrzesień został dzisiaj zrewidowany w dół do zaledwie 0,2%. Wygląda więc na to, że apetyt inwestycyjny słabnie i dane z USA niekoniecznie muszą przeczyć obawom pewnego spowolnienia w przyszłości.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.05.24
17:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; CD Projekt na historycznych maksimach
16:49 brak uprawnień DM mBanku rekomenduje "kupuj" 11 bit studios; cena docelowa 518 zł/akcję
13:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zwyżkują; CD Projekt na historycznych szczytach
12:03 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: CD Projekt rośnie o 8,1 proc., kurs najwyżej w historii
10:03 brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Złoty będzie stabilny, ryzyko wzrostu rentowności 10-letnich SPW ograniczone
09:35 brak uprawnień Morgan Stanley podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "przeważaj", cenę docelową do 118 zł
09:22 brak uprawnień Noble Securities podwyższył rekomendację dla AmRestu do "kupuj"; cena docelowa 52,1 zł
09:14 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: CD Projekt i Asseco Poland zwyżkują po publikacji wyników
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może otworzyć się na plusie
2019.05.23
17:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Silne spadki indeksów; w WIG20 najwięcej stracił mBank
13:07 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; w WIG20 najwięcej traci LPP
10:55 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową Selvity do 87 zł
09:58 brak uprawnień Trigon DM podnosi cenę docelową akcji PKO BP do 49 zł
09:38 brak uprawnień Noble Securities podniósł cenę docelową dla Dino Polska do 111 zł, podtrzymuje "trzymaj"
 brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Złoty nie będzie się umacniać wobec euro, 10-letnie SPW utrzymają się poniżej 2,90 proc.
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W czwartek gorsze nastroje; sesja może rozpocząć się od spadków
2019.05.22
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów na zamknięciu; w WIG20 najwięcej zyskało Dino Polska
16:53 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za 2018 rok
15:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: BAH rośnie o ok. 37 proc.
13:19 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; w WIG20 najwięcej zyskuje Dino Polska
09:33 brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się osłabiać, spodziewane wzrosty rentowności SPW
09:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Pfleiderer i Ten Square Games mocno spadają po wynikach, Wielton rośnie (popr.)
09:14 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Getin Noble Banku rośnie ponad 4 proc.
09:08 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Pfleiderer i Ten Square Games mocno spadają po wynikach, Wielton rośnie
08:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 i mWIG40 mogą korekcyjnie rosnąć
2019.05.21
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty głównych indeksów; w WIG20 najwięcej zyskało Dino Polska
12:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Zwyżka indeksów; w WIG20 najwięcej zyskuje Orange
09:32 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową Warimpeksu do 2,1 euro
09:31 brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Kurs EUR/PLN stabilny, spadki rentowności SPW
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w krótkoterminowej konsolidacji